BMI index

Dieta

Príčiny diety nadváhy

Genetické faktory
Príjem potravy
Výdaj energie

Pomoc pre Vás

Ako schudnúť

Na trvalo

  • Zdravá strava

    Akýkoľvek obézny človek, ktorý chce schudnúť a naviac trvalo zostať štíhlym, musí tomuto cieľu úplne prispôsobiť všetky stravovacie návyky.

  • Pomoc

    Jedným z prvých krokov by mala byť cesta k lekárovi, ktorý doporučí najvhodnejšiu dietu pre redukciu hmotnosti a poradí, ako si vypestovať a udržať rozumné a zdraviu prospešné stravovacie návyky.

Chudnite zdravo

Ako schudnúť zdravo ?

BMI index

Aký je optimálny BMI index? Priemer obyvateľstva leží medzi hodnotami BMI 20 až 25. Pri hodnote pod BMI 20 sa hovorí už o podváhe. Anorexia prichádza do úvahy pri BMI pod 17,5. Samotný BMI však ešte neurčuje diagnózu! Výskyt v celej populácii nie je veľmi markantný. Avšak v rizikovej skupine žien medzi 15. a 25. rokom života sa anorexia objavuje u 1%. Z celého množstva chorých je len 5% mužov.

Výpočet BMI Výpočet BMI
Jedným z meradiel „správnej váhy“ je BMI (body mass index). BMI sa vypočíta:

BMI = hmotnosť v kilogramoch / výška v metroch na druhú

Podľa čísla, ktoré si vypočítate, môžete sa zaradiť do skupiny s podvýživou (pod 18,5), normálnou hmotnosťou (18,5 – 24,9), nadváhou (25,0 – 29,9), obezitou (30,0 – 34,9), ťažkou obezitou (35,0 – 39,9) a veľmi ťažkou obezitou (nad 40). Najhorším druhom nadváhy je obezita. Obezita je chronické ochorenie – nadmerné množstvo telesného tuku v organizme.

Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie, čo predstavuje 3 miliardy ľudí. nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia.

viac

www.informujsa.sk | All right reserved | (ochrana osobných údajov)

TOPlist TOPlist